Taxaties, Bemiddeling en Makelaardij

Taxaties

Gevel Visstraat 25
Gevel A. Mak b.v. Visstraat 25 Dordrecht

Wij kunnen voor u een taxatie verrichten ten behoeve van assurantie, verdeling, successie en boedelscheiding. Werkgebied: Nederland en België, daarbuiten in overleg.

SKO gecertificeerd Register Taxateur Algemeen:

kunst – antiek – boeken – tekeningen – prenten – nautica –
scheepsmodellen – wijnen – inboedelgoederen.
Door onze brede specialisatie kunnen wij ook grote collecties op divers gebied voor u taxeren. U bent daardoor niet afhankelijk van meerdere taxateurs met enkelvoudige specialisatie.
Wij hebben een ruime ervaring in het beschrijven van museale collecties, waardoor het werktempo hoog ligt. Door onze geautomatiseerde werkwijze kunnen wij ook bij grote taxaties in kort tijdsbestek een taxatierapport leveren. Als vanzelfsprekend lichten wij dit gaarne mondeling nader aan u toe.

Assurantie:

Wij maken voor u een taxatie van alle waardevolle objecten. U ontvangt een rapport (in tweevoud) dat u voor de verzekering kunt gebruiken.

Verdeling en successie:

Wij kunnen voor u een boedel taxeren voor verdeling. Alle goederen die een een waarde hebben boven een afgesproken bedrag komen op het rapport te staan. Aan de hand van dit rapport kunt u onderling een verdeling maken tussen de erfgenamen. Wij kunnen u ook assisteren bij de verdeling zelf. Wij hebben als onafhankelijk deskundige een ruime ervaring om de verdeling van een nalatenschap tot een goed einde te brengen. Wij verzorgen ook een rapport dat voor successie aangifte gebruikt kan worden.

Boedelscheiding:

Wij kunnen bij een boedelscheiding voor u een taxatie van goederen verzorgen.
Algemene Voorwaarden Taxaties

Advies en Expertise

Wij kunnen u adviseren bij het aanleggen van een verzameling. Ook kunt u terecht voor advies over het conserveren en behoud van de collectie. Bij ingewikkelede assurantiepolissen beschikken wij over de juiste relaties die u op dit gebied maatwerk kunnen leveren.

Bemiddeling en Makelaardij

Gezien onze zeer uitgebreide clientèle die hoofdzakelijk bestaat uit particuliere verzamelaars uit binnen- en buitenland, hebben zij de uitgelezen mogelijkheid om inzake individuele stukken of verzamelingen voor u te bemiddelen bij verkoop. Daarnaast kunt u ook individuele zoekopdrachten voor ontbrekende stukken in uw verzameling bij ons melden.

Lezingen

Wij verzorgen lezingen over toegepaste kunst, veilinghistorie, kunst als belegging, de kunst van het verzamelen etc. Ook op locatie voor bedrijven en instellingen

Taxatiedagen

Wij kunnen voor u een taxatie verzorgen volgens het concept tussen kunst en kitsch op een dagdeel in overleg.

Kunst en kitsch

Vanaf 2017 is Pieter Jorissen toegevoegd aan het specialisten team Schilderkunst 19e en 20 eeuw van Avro’s Tussen kunst en kitsch.

Veilingen

A. Mak b.v. kunst en antiekSKO gecertificeerd register Veilinghouder Algemeen:
Veilingen van kunst – antiek – boeken – tekeningen –
prenten – nautica – wijnen – inboedelgoederen.
In november 2015 hielden wij onze laatste traditionele veiling zoals u van ons gewend was. Wij blijven beschikbaar voor externe veilingen op locatie, boelhuizen onder familieleden of veilingen voor het goede doel. Wij kunnen u hier persoonlijk over informeren.

SKO gecertificeerd registertaxateur P.C. Jorissen